Vi har för närvarande en ledig lokal för kontor eller liknande.

Ring Calle på 070-119 42 79 för mer info.