Om byggarbetet går som planerat så utökar vi gymm-ytan ytterligare. Detta innebär att vi får en lokal hyresledig 1 januari 2020