Godkänd som ”FaR” ledare (Fysisk aktivitet på recept) Har du fått ett recept på fysisk aktivitet, FaR®? och du behöver extra stöd för att komma igång med en fysisk aktivitet är du välkommen att ringa till oss. Här kan du få vägledning om var och hur du kan träna utifrån ditt recept.

Är du intresserad så ring Calle på 070-119 42 79