Om du vill betala med Swish: 1230040931

Medlemskap

”Bas”-medlemskap (för dig som vill jobba med maskiner och vikter, mm)

12 månader   2.700kr

6 månader     1.600kr

2 månader        650kr

För dig som ”Bas”-medlem tar vi 50 kr/pass för gruppträning

”Max”-medlemskap (Ett pris för allt. För dig som vill vara med på både gruppträningar, maskiner och vikter)

12 månader                         4.380kr

3 månader                           1.540kr

Pensionär   12 månader    3.540kr

Startavgift/medlemsavgift för alla medlemskap 170kr

Terminskort för gruppträningar ( 4 månaders, september-december. Januari-april)Du har möjlighet att gå på alla gruppträningar under terminen.

(Reservation för förändringar, inställda pass och fullbokade pass)

Pris för en termin 1.700kr. Ring och boka kortet på 070-119 42 79


Turistkort, 

1 vecka              350kr

Tagg/startavgift 70kr

För dig som vill vara med på enskilda gruppträningar

Medlemmar ”Max” här ingår gruppträningar

Medlemmar ”Bas” 50 kr/pass

Ej medlem 100 kr/pass

Vi har avtal med Borgholms kommun om rabatter till anställda