Om du vill betala med Swish: 1230040931

Medlemskap

”Bas”-medlemskap (för dig som vill jobba med maskiner och vikter, mm)

12 månader   2.700kr

6 månader     1.600kr

2 månader        650kr

För dig som ”Bas”-medlem tar vi 50 kr/pass för gruppträning

”Max”-medlemskap (Ett pris för allt. För dig som vill vara med på både gruppträningar, maskiner och vikter)

12 månader                         4.380kr

3 månader                           1.540kr

Pensionär   12 månader    3.540kr

Startavgift/medlemsavgift för alla medlemskap 170kr

Terminskort för gruppträningar ( 4 månaders, september-december. Januari-april)Du har möjlighet att gå på alla gruppträningar under terminen.

(Reservation för förändringar, inställda pass och fullbokade pass)

Pris för en termin 1.700kr. Ring och boka kortet på 070-119 42 79


Turistkort, 

1 vecka              350kr

Tagg/startavgift 70kr

För dig som vill vara med på enskilda gruppträningar

Medlemmar ”Max” här ingår gruppträningar

Medlemmar ”Bas” 50 kr/pass

Ej medlem 100 kr/pass

Personlig tränare

Enskild träning med (PT) personlig tränare – 500kr/tim

Vi har tecknat ett avtal med Borgholms kommun, som kan ge dig som anställd fina förmåner. Så är du kommunanställd kan du höra av dig till oss eller till din arbetsgivareför mer information