Går du på gymnasiet, och har en vårdnadshavare som är aktiv medlem, och är bofast på Öland, då kan du träna för 40 kr/tillfälle. Vårdnadshavaren hör av sig till Calle och talar om vem som kommer att använda möjligheten. Betalning sker med swish vid varje tillfälle.

”Taggen” som är din entrènyckel, kan återanvändas flera gånger.

Medlemskap

”Grund”-medlemskap (för dig som vill jobba med maskiner och vikter, mm)

12 månader   3.400kr

6 månader     2.100kr

2 månader        890kr

Som ”Grund” och sommar-medlem tar vi 70 kr/pass för gruppträning

”Max”-medlemskap (Ett pris för allt. För dig som vill vara med på både gruppträningar, maskiner och vikter)

12 månader                         4.980kr

12 månader pensionär        4.280 kr

3 månader                           1.900kr

Startavgift/medlemsavgift för alla medlemskap 190kr som gäller livet ut

(Reservation för förändringar, inställda pass och fullbokade pass)

Turistkort 

7 dagar              440kr

Tagg/startavgift 80kr

Engångsträning

Alla dagar kl. 08.00 – 18.00, 125 kr/gång, Swisha på 1230040931

Personlig tränare 600kr/timma

För dig som vill vara med på enskilda gruppträningar

Medlemmar ”Grund” 70 kr/pass

Ej medlem 135 kr/pass